Co je OPTIHeat

OPTIHeat je ucelený systém pro teplovodní podlahové vytápění ze Švédska s tradicí více než 30 let. Vyznačuje se větší tepelnou pohodou při nízké teplotě média v systému a snadnou obsluhou. Současně dokáže ve srovnání s ostatními systémy navíc ušetřit až 40% nákladů na vytápění ročně. Systém OPTIHeat lze napojit na všechny dostupné zdroje tepla a použít jak pro vytápění novostavby, tak pro rekonstrukce při vytápění domu, bytu nebo průmyslových objektů. Systém vysokorychlostního nízkoteplotního podlahového vytápění OPTIHeat je efektivním vytápěním zejména díky rychlému proudění malého množství topného média v okruhu, přičemž teplota média je obvykle vyšší jen o 3 °C než požadovaná teplota v místnosti.

Využitím moderních technologií, materiálů a nekonvenčním způsobem myšlení umožňuje systém OPTIHeat úsporné energetické řešení vytápění.

Katalog OPTIHeat (.pdf) – ke stažení zde

  • Nízká teplota v systému

OPTIHeat je skutečně jediným nízkoteplotním podlahovým systémem. Je to první systém, který využívá k vytápění teploty nižší než je teplota lidského těla. Ve srovnání s běžnými podlahovými systémy pro vytápění, které pro ohřev místnosti na teplotu 20 °C potřebují teplotu v systému vyšší než 30 °C, pak systém OPTIHeat stejnou teplotu místnosti dokáže docílit s teplotou kapaliny v systému pouhých 22 °C. Každý stupeň Celsia přitom podle testů šetří 2–3 % vložené energie.

  • Libovolný zdroj tepla

Zdroj tepla systému OPTIHeat může být jakýkoli. Topení je navrženo tak, aby k němu mohly být připojeny veškeré zdroje energie, které se v domácnostech a podnicích používají k vytápění. Variabilita celého systému je bezkonkurenční. Můžeme použít kotel na plyn, dřevo, elektrický proud nebo centrální zásobování teplem. Optimální je ovšem konfigurace systému s tepelným čerpadlem. Zde ekonomika provozu přináší pouhou záměnou podlahového topení za OPTIHeat – oproti klasickému podlahovému topení s vysokou akumulační složkou a teplotami více jak 35 °C – růst topného faktoru o 0,6–0,8. Topný faktor u TČ systému země/voda se tedy může pohybovat kolem 5,7. Z jedné vložené kW tak dostaneme cca 5,7 kW topného faktoru při podmínkách 0–25 °C. Tím se systém OPTIHeat stává velmi individuálním.

  • Zisk energie, přerozdělení tepla a pasivní chlazení

Díky svým vlastnostem OPTIHeat potlačuje velkou setrvačnost podlahového vytápění a tím se stává pružným a efektivním. Systém je schopný reagovat na okolní zdroje energie a tyto střebávat do systému a následně přerozdělit do dalších místností v objektu a to nejen díky rozdílnému způsobu pokládky. OPTIHeat tak je schopný přijmout energii například ze slunečných jižních místností a přesunout ji do chladnějších severních nebo dokáže pojmout energii z krbu, krbových kamen, lednice či trouby stejně jako může být zdrojem tělesné teplo, které produkuje každý z nás. Současně s tímto procesem se vypne zdroj tepla, což znamená další úsporu energie. Stejným způsobem, jak systém OPTIHeat dokáže přerozdělit teplo v zimním období, umí systém současně přerozdělit teplo, resp. chlad v měsících letních. Dokáže přerozdělit teplotu z chladnějších místností do těch teplejších a tím je ochladit. V tomto případě mluvíme o tzv. pasivním chlazení.

  • Možnosti pokládky systému

OPTIHeat můžeme instalovat úplně stejně jako standardní podlahové vytápění na tepelnou izolaci a zalít ho betonem či anhydridem, ale tady jeho možnosti teprve začínají. Potrubí lze lepit tavnou pistolí přímo na beton či tepelnou izolaci. Poté se podlaha pokryje samonivelační stěrkou o tloušťce jeden a půl centimetru. Na takto připravenou plochu je možné rovnou pokládat dlažbu nebo plovoucí podlahu. Díky tomu je OPTIHeat ideálním produktem pro rekonstrukce. Jednoduše se položí na stávající podlahu, aniž by ji v konečném důsledku zvýšil o víc než 2 cm. V neposlední řadě při potřebě nenavýšení hmotnosti podlahy například v patře, můžeme systém OPTIHeat položit do sádrokartonového rastru s následným vyrovnáním samonivelační stěrkou, nebo můžeme potrubí OptiFlex položit do předem připravených drážek vyřezaných v původní podlaze, přičemž takto položené potrubí nám nezvýší původní podlahu při rekonstrukci ani o jeden milimetr.

  • Rychlé proudění malého množství kapaliny v systému

Systém OPTIHeat používá při podlahovém vytápění vysokých rychlostí proudění pracovní kapaliny v potrubí OptiFlex. Každou hodinu je topné médium vyměněno až 70krát. V ploše místnosti je tak topná voda zcela vyměněna přibližně každou minutu. Teplota zpáteční vody, která se vrací z podlahy vytápěného objektu do centrální stanice OptiFlow při této rychlosti je o pouhé 3 °C nižší, než teplota na výstupu. Centrální jednotka v tomto případě dohřívá pouhé 3 °C, čímž současně uspoří velké množství energie. Malé množství kapaliny a její rychlé proudění umožňuje potrubí OptiFlex se svojí skladbou materiálu a svým vnitřním průměrem 4,2 mm. Tímto nám pro vytápění plochy 100 m2 stačí pouhých 14 litrů topného média.

  • Variabilita uplatnění

Systém podlahového vytápění OPTIHeat je možné nainstalovat nejen do domů či bytů, ale i do kanceláří. Systém je možné využít k vytápění prodejních ploch, velkých výrobních nebo skladovacích hal. Ve Švédsku se systém běžně montuje do obřích prodejních hal s plochou přesahujících 1000 m2. Například ve švédském městě Angeholm, kde OPTIHeat vyhřívá halu o velikosti 3000 m2, trvala pokládka systému pouhé dva dny a zaměstnala šest lidí. Systémem OPTIHeat můžeme dokonce vyhřívat příjezdovou cestu k domu nebo vytápět bazén. Vždy to má za následek minimálně jeden vysoký efekt – úsporu energie na vytápění.