Vytápěná hala ve Švédsku

Vytápění autosalónu a autobazaru ve Švédsku na ploše 5850 m².
V loňském roce byla dokončena stavba autosalónu Renaul s autobazarem v jižní části Švédska ve městě Eslöv. Stavba haly s celkovou plochou 5850 m² je rozdělena na dvě sekce. První sekce v níž se nachází autosalón Renault na ploše 1050 m² je vytápěna na teplotu 22°C, druhá sekce s prodejem ojetých aut má rozlohu 4800 m² a je vytápěna na 16°C. Celý otopný systém je napojen na tepelné čerpadla. Nyní již známe výsledky spotřeby elektrické energie na vytápění za první dva měsíce provozu.

listopad 2012 = 3 225 kWh/m2 = 0,55 kWh/m2 při průměrné měsíční teplotě +5,6 °C
prosinec 2012 = 9 193 kWh/m2 = 1,57 kWh/m2 při průměrné měsíční teplotě -1,1 °C
leden 2013 = 8 816 kWh/m2 = 1,47 kWh/m2 při průměrné měsíční teplotě -1,0 °C
únor 2013 = 8 372 kWh/m2 =1,40 kWh/m2 při průměrné měsíční teplotě -0,7 °C

Celkem = 29 606 kWh = 4,94 kWh/m2

Předpokládaný odhad roční spotřeby je 7 kWh/m². Těmito čísly se celý objekt dostává do nízkého pasivního standardu. Na spotřebu energie má samozřejmě vliv mnoho faktorů počínaje skladbou obvodových konstrukcí, přes orientaci objektu až po zvolený vhodný otopný systém, kterým se v daném případě stal OPTIHeat. Další výsledky měření pro Vás budeme sledovat a pravidelně aktualizovat.